پایه ششم

تمام مطالب مربوط به پایه ششم

بازخورد ماهانه کلاس ششم دبستان غیر انتفاعی ابن سینا سال 1394-1393


1آرش آبگون

یاسین آزاد بخت2

محمد امین اسمعیلی3

ایلیا بگیان4

امیر رضا بهرامی نژاد5

مهدی جامعه شورانی6

پارسا جعفری7

سیاوش جمشیدی8

سوشیانت جمشیدی9

نوید چواری10

آرین راد مهر11

امیر حسین رحمتی پور12

حسین رحیمان13

محمد مبین سهرابی14

امیر حسین عطاری15

محمد عیوتی16

سروش فاضلی17

آرین فتحیان18

حسن فلاحی19

علی قربانی20

محمد مهدی قدمی21

امیر حسین قلی نژاد22

مبین محمدی فر23

یاسین محمدی فر24

محمد مهدی مسافری25

امیر حسین مراد پور26

علی نوروزی27

محمد مهدی نوروزی28